tyta logo

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Echter, er zijn situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een vraag te verwerken of een aanmelding te kunnen verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij uw persoonlijke informatie verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens via deze website of via de TyTa mobiele applicatie kunnen mogelijk aan derde partijen worden verkocht of ter beschikking worden gesteld. Verder kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

TyTa betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. TyTa aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij TyTa of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal ter beschikbaar hebben gesteld aan TyTa. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door TyTa.